KARS SÜVARİ TABYA RESTORASYONU

Proje Tipi :Restorasyon
İş Veren : Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Süvari Tabya, Kars İli, Merkez Ortakapı mahallesi, 320 Ada, 2 Parselde yer almaktadır. Yapının kuzeyinde Kars çayı, doğusunda Erzurum-Kars yolu, Kuzey bahçesinde Belediye’nin yaptırdığı park bulunmaktadır. Tabya yapısı toprağa gömülüdür, yalnızca Kuzey cephesi açıktadır. Üst kotunda bulunan Kars Muharip Gazi ve Şehitler Müzesi yapısı (tek katlı) ve Meçhul Asker Anıtı tabya ile aynı parselde yer almaktadır. Tabya; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.01.1990 ve 201 sayılı kararı ile tescillenmiştir. Süvari Tabya; ilk olarak İran Şahı II. Tahmasb tarafından, 1722 yılında Kars’ın işgali sırasında, kale ve çevresindeki direnişi kırmak amacıyla, Kanlı Tabya ile birlikte, toprak tahkimatı formunda inşa edilmiştir 1950 yılına kadar askeri amaçla kullanılan tabya, daha sonra belediyeye bırakılmıştır. Çevre halkından ve eski fotoğraflarından edilen bilgilerden, yapının bir zamanlar briket imalathanesi olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Yakın zamanlara kadar da buzhane olarak kullanıldığı çevre halkından öğrenilmiştir. Belediye başkanlığı 1999-2000’li yıllarda; tabyanın çevre düzenlemesini de yaparak, önündeki (kuzeyindeki) avlu bölümüyle beraber şehir parkı olarak turizme açmıştır.

İletişim


Adresimiz

Ömerağa Mh. Şahabettin Bilgisu Cd. Yavuz Apt. No:49/2, İzmit - KOCAELİ

Fax

0-262-321-3599